top
logo

               

 

Avarijų registravimas (visą parą)

 

Vandentiekio: (8 447) 54 909

Nuotekų tinklų: (8 447) 72 990  

Klientų konsultavimas darbo dienomis

(8 447) 71310

Nuotekų transportavimo paslaugos teikimas

(8 447) 72 990

 

 

Teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas. Spausti čia.

 

2. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. Spausti čia.

 

3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės. Spausti čia.

  

4. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas.

    Spausti čia.

 

5. Asiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas.

    Spausti čia.

 

6. Asmenų prašymų, pretenzijų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo UAB „Jurbarko vandenys“ taisyklės. Spausti čia.

 

7. Informacija dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo. Spausti čia.

 

8. Nutarimas dėl UAB „Jurbarko vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. Spausti čia.

 

9. Nutarimas dėl UAB „Jurbarko vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo. Spausti čia.

 

10. Nutarimas dėl UAB „Jurbarko vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. Spausti čia.

 

11. Nutarimas dėl UAB „Jurbarko vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo. Spausti čia.


bottom