top
logo

 

Teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas. Spausti čia.

 

2. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. Spausti čia.

 

3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės. Spausti čia.

  

4. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas.

    Spausti čia.

 

5. Asiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas.

    Spausti čia.

 

6. Asmenų prašymų, pretenzijų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo UAB „Jurbarko vandenys“ taisyklės. Spausti čia.

 


bottom