top
logo

               

 

Avarijų registravimas (visą parą)

 

Vandentiekio: (8 447) 54 909

Nuotekų tinklų: (8 447) 72 990  

Klientų konsultavimas darbo dienomis

(8 447) 71310

Nuotekų transportavimo paslaugos teikimas

(8 447) 72 990

 

 

     Atsiskaitymai

 

Abonentų tarnybos darbo laikas:   I - IV  800 – 17 (pietų pertrauka 1200 – 1245)

                                                               V  800 – 15:45  (pietų pertrauka 1200 – 1245)

 Kaip ir kur apmokėti pateiktą mokėjimo pranešimą?

           Norėdamas apmokėti pateiktą mokėjimo pranešimą, gyventojas turi:
Pirmiausia įrašyti vandens apskaitos prietaisų rodmenis ( laukelyje "iki") ir nurodyti mokamą sumą (Perlo terminaluose ir sąskaitų apmokėjimo platformoje „Perlas Go“,  www.perlasgo.lt
) bei pateikti pranešimą mokėjimo įstaigos darbuotojui. Priėmęs įmoką darbuotojas, vienoje mokėjimo dalyje  padarys atžymą apie sumokėtą sumą ir grąžins Jums, o kita dalis liks įmoką priėmusioje įstaigoje.

 

          Kiekvieną mėnesį, nepriklausomai nuo suvartoto vandens ar išleistų nuotekų kiekio yra priskaičiuojama atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos mokestis (“abonentinis mokestis”), tačiau tuo atveju kai mokėjimo pranešime (laukelyje „mokėjimo suma“) įrašytas 0 (nulis) , prašome paskambinti į Abonentų tarnybą telefonu (8-447) 71310ir pranešti apskaitos prietaisų rodmenis.

 

         Gyventojai pageidaujantys atsisakyti popierinių mokėjimo pranešimų  ir mokėjimo pranešimą gauti elektroniniu paštu, turi kreiptis į bendrovės abonentų tarnybą. Atsisakyti popierinės sąskaitos galima atvykus į įmonę arba rašyti el. paštu abonentai@jurbarkovandenys.lt nurodant :

      Mokėjimo pranešimą pageidauju gauti el. paštu (pateikti mokėtojo kodą, vardą pavardę, adresą ir el. paštą).

          Primename, jog įmoka laikoma gauta nuo pinigų įskaitymo į UAB „Jurbarko vandenys“ sąskaitą momento. Todėl siekiant išvengti nesusipratimų, mokėjimus reikėtų atlikti keliomis darbo dienomis anksčiau nei pasibaigs tam skirtas terminas.

          Apmokant mokėjimo pranešimą internetu vartotojui būtina nurodyti abonento kodą (iš 7 skaičių) ir adresą, o Juridiniam asmeniui - sutarties numerį ir adresą, kuriuo tiekiamas vanduo ir tvarkomos nuotekos.

Ar galima įsiskolinimą už paslaugas sumokėti dalimis ir kokios laukia pasekmės neišmokėjus skolos?

    Kiekvienas vartotojas už suteiktas paslaugas privalo sumokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos. Laiku neapmokėjus už UAB "Jurbarko vandenys"  suteiktas paslaugas, vartotojams siunčiami arba nešami įspėjimai, kuriuose raginame skolą apmokėti iki nurodyto termino.

    Šalių sutarimu, įsiskolinimą leidžiame sumokėti dalimis, pasirašant skolų grąžinimo grafiką. Maksimalus skolos grąžinimo terminas yra 3 mėnesiai. Vartotojui pageidaujant išvengti priverstinio skolos išieškojimo per antstolių kontorą bei įsiskolinimo padidėjimo dėl bylos vykdymo išlaidų, įsiskolinimą leidžiame sumokėti dalimis ir po jos priteisimo (tik prieš tai sumokėjus bendrovei perdavimo į teismą išlaidas).

    Nepasinaudojus  galimybe skolą išmokėti dalimis, skola išieškoma LR įstatymų nustatyta tvarka. Šiuo atveju skola išauga, nes atsiranda  bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro skolininko paieškos, procesinių dokumentų įteikimo, teismo sprendimo vykdymo bei kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos, numatytos LR CPK 88 str.1 dalyje. Atskirais  atvejais minėtos išlaidos gali  būti  didesnės už įsiskolinimą. Pažymime, kad remiantis LR  CPK 624 str., skola bus išieškoma iš skolininkui priklausančio turto (tiek kilnojamo tiek nekilnojamo), piniginių sumų, turtinių teisių, darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų).

     Nepavykus skolos susigrąžinti - dėl priverstinio išieškojimo kreipiamės į antstolių kontorą (Antstolių vykdymo išlaidos dar labiau padidina skolą).

     Neapmokėjus skolos, individualių ir daugiabučių namų vartotojams gali būti nutrauktas vandens tiekimas, priklausomai nuo skolos dydžio ir senaties.

     Mažas pajamas gaunantiems asmenims siūlome kreiptis į Jurbarko miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių dėl kompensacijos už šaltą vandenį arba socialinių pašalpų skyrimo skoloms padengti.

 

    Už teikiamas paslaugas gyventojai gali atsiskaityti internetu per bankų elektroninės bankininkystės sistemą:

 

                   

 

                  

 

     Norėdami prisijungti prie internetinės bankininkystės sistemos spauskite ant norimo banko logotipo. Kai prisijungsite ieškokite meniu punkto „Įmokos ir mokesčiai“. Toliau ieškokite UAB „Jurbarko vandenys“ formos, ją užpildykite ir apmokėkite.  Primygtinai prašome gyventojų nedaryti vietinių mokėjimų per internetinės bankininkystės sistemą.


bottom