top
logo

               

 

Avarijų registravimas (visą parą)

 

Vandentiekio: (8 447) 54 909

Nuotekų tinklų: (8 447) 72 990  

Klientų konsultavimas darbo dienomis

(8 447) 71310

Nuotekų transportavimo paslaugos teikimas

(8 447) 72 990

 

 

Kas yra atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina.

 

     Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme vandens tiekimas apibrėžiamas kaip ūkinė komercinė veikla, susidedanti iš techninių, organizacinių ir ekonominių priemonių, reikalingų geriamajam vandeniui išgauti, pristatyti ir parduoti vartotojui (gyventojui).

     Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina susideda iš 1 m3 geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos. Už faktiškai sunaudotą vandenį mokama 1 m3 kaina, o atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio ir yra ta pati kiekvieną mėnesį. Į atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainą (dar vadinamą abonentiniu mokesčiu) įtraukiamos abonentinės tarnybos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, geriamojo vandens apskaitos prietaisų įrengimo, techninės priežiūros, keitimo, metrologinės patikros, remonto, sąskaitų parengimo ir pateikimo bei kitos būtinosios sąnaudos, susijusios su vandens pardavimu. Dabar šios sąnaudos yra išskirtos iš 1 m3 kainos ir nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio (anksčiau šios sąnaudos buvo įtrauktos į 1 m3 kainą).

     Komisija, skaičiuodama pardavimo veiklos sąnaudas vartotojams, gyvenantiems daugiabučio namo bute, nepriklausomai nuo to, ar yra 1 arba 2 geriamojo vandens apskaitos prietaisai, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina mėnesiui nesikeičia. Vartotojams, kurie gyvena individualiuose namuose, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina mėnesiui skaičiuojama kiekvienam apskaitos prietaisui.

    Daugiabučiuose namuose gyvenantys vartotojai gali pasirinkti, ar atsiskaityti už geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas pagal daugiabučio namo bute įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis, ar pagal daugiabučio namo įvadinio geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis.

     Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę tiekimo ir vartojimo ribą pasirinkti įvade (antras variantas), sudarydami rašytinį visų savininkų, kuriems geriamasis vanduo tiekiamas iš to įvado, susitarimą, ir tai numatyti sutartyse su vandens tiekėju.

 

     Kada vartotojui nereikia mokėti atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos ?

 

     Vartotojas atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos nemoka, kai jis planuoja išvykti arba nesinaudoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis ilgiau negu vieną mėnesį, ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų raštu (prašymu) informavęs vandens tiekėją. Vartotojas vandens tiekėjui sumoka tik už laikiną atjungimą, t. y. laikino atjungimo įmoką, kurią apskaičiuoja vandens tiekėjas.

 

 

    Sprendimas dėl apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokesčio tarifų. Spausti čia.


bottom