Atnaujinta: 2018 liepos 11, Trečiadienis 11:55

 

Apie įmonę

 

    Uždaroji akcinė bendrovė „Jurbarko vandenys“ – teikianti vartotojams ir abonentams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įmonė, eksploatuojanti Jurbarko miesto bei rajono vandentiekio ir nuotekų tinklus bei jų priklausinius. Bendrovės tikslas – teikti kokybiškas vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms ir organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai. UAB „Jurbarko vandenys“ vykdoma veikla: 

  

     

     Dabartiniu metu Bendrovės jėgomis savivaldybės teritorijoje eksploatuojama 38 vandenvietės bei 14 valymo įrenginių, apie 300 km vandentiekio vamzdynų ir 150 km nuotekų tinklų, 71 artezinis gręžinys ir 43 nuotekų siurblinės, kurios eksploatuojamos nuotekų tinklų infrastruktūroje. Bendrovėje dirba 65 dirbantieji.

     Bendrovės veiklos pobūdis nesikeičia. Paslaugos teikiamos Jurbarko ir Smalininkų miestų bei Eržvilko, Girdžių, Šimkaičių, Jurbarkų, Skirsnemunės, Juodaičių, Seredžiaus, Veliuonos ir Raudonės seniūnijų gyventojams. Vandenvietės eksploatuojamos Jurbarko ir Smalininkų miestuose bei Viešvilės, Kazikėnų, Eržvilko, Vadžgirio, Pašaltuonio, Lybiškių, Žindaičių, Skirsnemunės, Pilies I (Vytėnų), Kartupių, Paskynų, Vilniškių, Rutkiškių, Pavidaujo, Juodaičių, Stakių, Pasnietalio, Pupkaimio, Raudonės, Graužėnų, Raudonėnų, Veliuonos (2 vnt.), Klangių, Gricių, Tamošių, Seredžiaus, Klausučių, Armeniškių, Belvederio, Šimkaičių, Griaužų, Paulių, Girdžių, Gedžių ir Vencloviškių kaimuose. Taip pat eksploatuojami ir valymo įrenginiai su priklausiniais Jurbarko ir Smalininkų miestuose bei Viešvilėje, Girdžiuose, Lybiškiuose, Eržvilke, Veliuonoje, Klausučiuose, Baltraitiškėje, Pauliuose, Šimkaičiuose, Seredžiuje, Skirsnemunėje ir Vytėnuose. Skirsnemunės, Vadžgirio ir Žindaičių kaimuose eksploatuojamos tik buitinių nuotekų surinkimo sistemos.

   

     UAB „Jurbarko vandenys“ valdoma visuotinio akcininkų susirinkimo. Stebėtojų taryba ir valdyba nesudaryta. Vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas – direktorius.

     Bendrovės akcijos 100 procentų priklauso Jurbarko rajono savivaldybei.