top
logo

Darbo laikas

I– IV 8:00–12:00, 12:48–17:00

V 8:00–12:00, 12:48–16:00

VI–VII nedirbame.

Budėtojas dirba visą parą.

Tel. (8 447)  54 909.

Lankytojų skaičius

040316
ŠiandienŠiandien1
Šią savaitęŠią savaitę18
Šį mėnesįŠį mėnesį367
Iš visoIš viso40316
Jūsų IP 3.80.4.147

               

 

Avarijų registravimas (visą parą)

 

Vandentiekio: (8 447) 54 909

Nuotekų tinklų: (8 447) 72 990  

Klientų konsultavimas darbo dienomis

(8 447) 71310

Nuotekų transportavimo paslaugos teikimas

(8 447) 72 990

 

 

Apie įmonę

 

    Uždaroji akcinė bendrovė „Jurbarko vandenys“ – teikianti vartotojams ir abonentams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įmonė, eksploatuojanti Jurbarko miesto bei rajono vandentiekio ir nuotekų tinklus bei jų priklausinius. Bendrovės tikslas – teikti kokybiškas vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms ir organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai. UAB „Jurbarko vandenys“ vykdoma veikla: 

  

 • Geriamojo vandens gavyba- vandens, kuris atitinka teisės aktų nustatytus geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus arba kuris tinka šitokiam vandeniui paruošti, surinkimas iš vandeningojo sluoksnio, ar natūralaus šaltinio specialiais įrenginiais ir pakėlimas iki pirmojo vandens kėlimo siurblio (stotelės), arba iki vandens patiekimo į tinklą.
 • Geriamojo vandens ruošimas (gerinimas)– gamtinio vandens savybių gerinimas fizikiniais, cheminiais ir biologiniais metodais, kad jis atitiktų teisės aktais nustatytus geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus bei tenkintų vandens vartotojų poreikius.
 • Geriamojo vandens pristatymas– visuma techninių, organizacinių priemonių, kuriomis užtikrinamas geriamojo vandens pristatymas vartotojams ir abonentams (įskaitant pristatymą transporto priemonėmis)
 • Nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais– nuotekų surinkimas, transportavimas skirstomaisiais ir magistraliniais tinklais į valymo įrenginius. 
 • Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis– nuotekų surinkimas iš nuotekų kaupimo rezervuarų asenizacinėmis mašinomis ir kitomis specialiosiomis transporto priemonėmis ir išvežimas į nuotekų priėmimo vietas (valymo įrenginius).
 • Nuotekų valymas- techninių, organizacinių priemonių visuma užtikrinanti teršiančių medžiagų šalinimą iš nuotekų. Nuotekų apskaita, taršos kontrolė, tyrimas, išleidimas į aplinką.
 • Nuotekų dumblo tvarkymas- nuotekų dumblo tankinimas; apdorojimas prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinis apdorojimas ir sausinimas; džiovinimas; kompostavimas; nuotekų dumblo arba nuotekų dumblo komposto išvežimas.
 • Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimas- veikla, apimanti apskaitos prietaisų priežiūrą (įrengimą, pakeitimą, taisymą, metrologines patikras), sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas parengimą ir pateikimą vartotojams ir abonentams, vandens suvartojimo ir mokėjimų apskaitą, vartotojų ir abonentų informavimą bei kitą su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimu susijusią veiklą
 • Kitos teikiamos paslaugos:
  1. Transporto, darbo mašinų nuoma;
  2. Smulkus vandens tinklų, įvado remontas;
  3. Vandens atjungimo – pajungimo darbai;
  4. Vandentiekio įvado, vandens apskaitos mazgų, buitinių ir lietaus nuotekų išvadų projektavimas;
  5. Nuotekų laboratorinių tyrimų atlikimas.

     

     Dabartiniu metu Bendrovės jėgomis savivaldybės teritorijoje eksploatuojama 38 vandenvietės bei 14 valymo įrenginių, apie 300 km vandentiekio vamzdynų ir 150 km nuotekų tinklų, 71 artezinis gręžinys ir 43 nuotekų siurblinės, kurios eksploatuojamos nuotekų tinklų infrastruktūroje. Bendrovėje dirba 65 dirbantieji.

     Bendrovės veiklos pobūdis nesikeičia. Paslaugos teikiamos Jurbarko ir Smalininkų miestų bei Eržvilko, Girdžių, Šimkaičių, Jurbarkų, Skirsnemunės, Juodaičių, Seredžiaus, Veliuonos ir Raudonės seniūnijų gyventojams. Vandenvietės eksploatuojamos Jurbarko ir Smalininkų miestuose bei Viešvilės, Kazikėnų, Eržvilko, Vadžgirio, Pašaltuonio, Lybiškių, Žindaičių, Skirsnemunės, Pilies I (Vytėnų), Kartupių, Paskynų, Vilniškių, Rutkiškių, Pavidaujo, Juodaičių, Stakių, Pasnietalio, Pupkaimio, Raudonės, Graužėnų, Raudonėnų, Veliuonos (2 vnt.), Klangių, Gricių, Tamošių, Seredžiaus, Klausučių, Armeniškių, Belvederio, Šimkaičių, Griaužų, Paulių, Girdžių, Gedžių ir Vencloviškių kaimuose. Taip pat eksploatuojami ir valymo įrenginiai su priklausiniais Jurbarko ir Smalininkų miestuose bei Viešvilėje, Girdžiuose, Lybiškiuose, Eržvilke, Veliuonoje, Klausučiuose, Baltraitiškėje, Pauliuose, Šimkaičiuose, Seredžiuje, Skirsnemunėje ir Vytėnuose. Skirsnemunės, Vadžgirio ir Žindaičių kaimuose eksploatuojamos tik buitinių nuotekų surinkimo sistemos.

   

     UAB „Jurbarko vandenys“ valdoma visuotinio akcininkų susirinkimo. Stebėtojų taryba ir valdyba nesudaryta. Vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas – direktorius.

     Bendrovės akcijos 100 procentų priklauso Jurbarko rajono savivaldybei.

 


bottom
top

UAB „Jurbarko vandenys“
Muitinės g. Nr. 1 LT-74106 Jurbarkas
Tel. (8 447)  72 882 Faks. (8 447)  71 727
El. p. info@jurbarkovandenys.lt
Įmonės kodas 158 275 315 PVM mokėtojo kodas LT 582 753 113
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas: Valstybinė įmonė Registrų centras

A.s. LT 68 4010 0443 0016 9208 Luminor Bank AB
A.s. LT 20 7300 0100 9949 6282 SWEDBANK“ AB
A.s. LT 27 7044 0600 0698 4776 AB SEB bankas
A.s. LT 69 7181 3000 1246 7067 AB Šiaulių bankas


bottom