top
logo

 

 

PRADĖJO VEIKTI SAVITARNOS SVETAINĖ

 

     Informuojame, kad pradėjo veikti UAB „Jurbarko vandenys“ gyventojų ir įmonių aptarnavimo savitarnos svetainė. Šioje svetainėje gyventojai ir įmonės gali deklaruoti vandens skaitiklių rodmenis, pasiimti mokėjimo pranešimus ar PVM sąskaitas faktūras, matyti savo mokėjimų istoriją, siųsti ir gauti žinutes.

 

     Savitarnos svetainės adresas: http://vti.jurbarkas.mokesta.lt/msavit

 

     Pirminis prisijungimo vardas ir slaptažodis yra sutarties numeris (abonento numeris). Prisijungus būsite paprašyti įvesti savo sugalvotą slaptažodį su kuriuo visada jungsitės.

                

     Gyventojai ir įmonės norintys gauti mokėjimo pranešimus ar PVM sąskaitas faktūras per savitarnos svetainę turi kreiptis į UAB „Jurbarko vandenys“ abonentų skyrių tel. (8-447) 71310. Šiuo atveju popierinės ir elektroninės sąskaitos nebus siunčiamos.

 

 

 

UAB „Jurbarko vandenys“ abonentų skyrius                                     2017-05-17

 

 

DĖL GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETASŲ ATITIKTIES TEISINIAMS METROLOGIJOS REIKALAVIMAMS

 

     Į uždarąją akcinę bendrovę „Jurbarko vandenys“ 2016-12-23 kreipėsi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), kuri raštu Nr. R2-(V)-3283 prašė paaiškinti, kodėl ne visu 100 procentų Jurbarko mieste ir rajone 2015 metais vartotojams pakeisti atsiskaitomieji geriamojo vandens apskaitos prietaisai su galiojančią metrologine patikra (per 2015 metus jų pakeista 94,8 proc.). Komisija paprašė įvardinti reikalavimų nevykdymo priežastis bei informuoti rajono gyventojus ir vartotojus, kokių ir kada bus imtasi priemonių pažeidimams pašalinti.

     Informuojame, jog Jurbarko mieste ir rajone vienu metu (2008–2010 metais) pakeista absoliuti dauguma geriamojo vandens apskaitos prietaisų (toliau – Skaitikliai). Kadangi Skaitiklių galiojanti metrologinė patikra – cikliška, pasibaigus jos patikros periodui, iškyla būtinybė didžiąją dalį miesto ir rajono Skaitiklius keisti vienu metu, kai kitais metais jų keitimas nėra toks intensyvus. Taigi, kelerių metų Skaitiklių keitimo intensyvumas nėra tolygus, o jų keitimo darbai neproporcingai išsidėsto laike (2016 metais reikėjo pakeisti apie 3000 Skaitiklių, kai 2017 metais bus reikalinga keisti tik apie 1500).

     Atkreipiame rajono gyventojų ir vartotojų dėmesį į tai, kad dėl gyventojų emigracijos vis sunkiau mūsų darbuotojams patekti pas vartotojus į butus (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas ir ten įrengti ar pakeisti Skaitiklius. Nors vartotojų skaičius nežymiai didėja, tačiau geriamojo vandens suvartojimo kiekis kiekvienais metais nuosekliai mažėja, kadangi išvykstantieji gyventojai nenutraukia geriamojo vandens sutarčių ir vandens nenaudoja! Negyvenant ilgą laiką gyventojams butuose (patalpose), mūsų darbuotojams kyla sunkumų patekti į juos. Siekiant įgyvendinti teises aktų reikalavimus, darbuotojai iš esmės užsiima išvykusių gyventojų paieška bei galimybėmis patekti į butus.

     Manome, jog aukščiau paminėtą susidariusią situaciją iš dalies pavyks išspręsti, nes numatomas keistinų Skaitiklių skaičius bus dvigubai mažesnis nei 2016 metais. Be to, šiuo metu mūsų bendrovėje diegiama Atsiskaitymų už suteiktas paslaugas (suvartotą vandenį bei tvarkomas nuotekas) paslaugų valdymo informacinė sistema. Įdiegus ją 2017-02-01, situacija bus valdoma operatyviau (trumpiau truks surašomas pakeitimo, patikrinimo aktai bei kt. dokumentai) Sutaupytą laiką išnaudosime didinant keičiamų Skaitiklių skaičių. 

2017-01-19

Gyventojų dėmesiui

             Gyventojai jau gali mokėjimo pranešimus už patiektą vandenį ir pašalintas nuotekas apmokėti AB Šiaulių banke. Apmokėti galite tiesiogiai banke arba per banko internetinės bankininkystės sistemą. Apmokant per banko internetinės bankininkystės sistemą reikia ieškoti Tauragės zonoje UAB „Jurbarko vandenys“ formos ir ją užpildyti. Primygtinai prašome gyventojų apmokant mokėjimo pranešimus per internetinės bankininkystės sistemą nedaryti vietinių pavedimų. Jeigu mokate per internetinės bankininkystės sistemą iš savo sąskaitos ne už save, o už kitą gyventoją, būtinai nurodykite to mokėtojo, už kurį mokate, abonento kodą. Abonento kodas yra nurodytas mokėjimo pranešime ir susideda iš 7 skaitmenų.

2013-03-22

  Pradėjo veikti Skirsnemunės miestelio nuotekų valymo įrenginiai.

2015-12-25

 

Įmonių dėmesiui

 

      UAB „Jurbarko vandenys“ informuoja, kad už suteiktas paslaugas mokėjimo pavedimus pasirinktinai galite daryti į žemiau nurodytų bankų sąskaitas:

 

2013-03-05 

 

Banko pavadinimas Sąskaitos numeris Banko kodas
Luminor Bank AB LT 68 4010 0443 0016 9208 40 100
„SWEDBANK“, AB LT 20 7300 0100 9949 6282 73 000

AB SEB bankas

LT 27 7044 0600 0698 4776 70 440
AB Šiaulių bankas LT 69 7181 3000 1246 7067 71 813

 


bottom